Privacy en Cookie policy

Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de Telecomwet. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over 'cookies' en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Deze website maakt gebruik van cookies. 

Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw eigen computer. Een cookie slaat uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke niet gegevens op. Ze onthouden alleen voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag.

becurious.com maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

1. Functionele cookies

Noodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de sites, maken we gebruik van cookies. Uw pc onthoudt de indeling die uzelf gemaakt hebt en houd uw gegevens bij tijdens het maken van een reservering.

2. Cookies voor websitestatistieken

Wij maken gebruik van een web analytics pakket (Google Analytics) om te analyseren welke pagina's het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen, welke schermresolutie u hebt, etc. Op basis daarvan kunnen we onze sites verbeteren. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen dus zijn niet door ons te herleiden. Ze worden alleen gebruikt om uw bezoek aan onze site te analyseren.

3. Cookies van externe partijen

Op onze site maken we gebruik van Facebook en Twitter. Het kan zijn dat deze partijen uw klikgedrag analyseren door middel van cookies.

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Cookies uitzetten:

Alleen advertentiecookies uitzetten:

Als u geen third-party cookies wilt, dan kunt u zich afmelden via de zogenoemde opt-out regeling op Your online choices.

Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid over de precieze uitwerking van de wet. Wij beraden ons nog over de manier waarop er verdere invulling zal worden gegeven aan deze wet. 

Privacy

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe deze website omgaat met persoonsgegevens die zij via de internet website verkrijgt. Bij het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Sinds 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via deze website. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een "geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Hoe gaat deze website om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de Wbp verwerkt. Dat betekent dat wij uw toestemming zullen vragen voor het gebruiken van uw persoonsgegevens. Verder zullen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven van derden. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens).

Meer informatie?

U kunt bij ons informeren wat er met uw gegevens gebeurt. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat via het informatieformulier laten weten.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.